Duits-Nederlands Terminologiebeheer

Om het vertaalproces goed te laten verlopen, speelt terminologiebeheer een belangrijke rol. Bij grote projecten wordt in overleg met de klant een terminologielijst samengesteld of maken we gebruik van een eerder samengestelde terminologielijst die weer verder wordt aangevuld. In het vertaalproces wordt de terminologielijst gekoppeld aan een vertaalgeheugen waardoor de vertaler tijden het vertalen automatisch de juiste terminologie krijgt voorgeschoteld. Zodoende wordt consequent met juiste terminologie vertaald. Het komt de vertalingen en de totale output alleen maar ten goede.